Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“) GABRIEL KLISKÝ, RYBÁRSKE POTREBY www.esoxnz.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Gabriel Kliský, G.Bethlena 26, Nové Zámky, IČO: 40622045, zapísaný v živnostenskom registri č. ObU-NZ-OZP-2013/02955-2, č. živnost.registra 404-22070, prevádzka Rybárske potreby ESOX, G.Bethlena 2E CITY BOX, Nové Zámky (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

5.Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

OBJEDNÁVKA

1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho

2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

5. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť zaslaním e-mailu na adresu : esoxnz@gmail.com predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

CENY

1. Predávajúci je platcom DPH.

2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa výšky hodnoty objednaného tovaru. Cena je odvodená od celkovej hodnoty objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy).

3. Kúpna cena je uvedená pre každom výrobku v mene EURO.

4. Ceny uvádzané pri tovare nezahŕňajú poštovné a balné.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci kupuje tovar za cenu, ktorá je v čase objednania uvedená na stránke ako kúpna cena.

PLATBY

1. Predávajúci akceptuje úhradu objednaného tovaru nasledovnými spôsobmi: - dobierkovou formou zaslania - osobný odber v kamennej predajni rybárskych potrieb – hotovosťou do pokladne predávajúceho

2. Platba je možná iba v EUR.

3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

DODACIE PODMIENKY

1. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta) alebo bude tovar pripravený na prevzatie v odbernom mieste spoločnosti. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravenej spoločnosti.

2. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaní predávajúcim. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

3. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a až po uhradení kúpnej sumy v plnej výške.

5. Poštovné a balné: Produkty zasielame prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta v nasledujúcom členení: -- všetky zásielky do hodnoty 60,00 EUR - 4,50 EUR -- všetky zásielky v hodnote nad 60,00 EUR vrátane – bezplatne. Ceny sú uvedené bez 20% DPH.

DORUČENIE TOVARU

1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak objednaný tovar môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Tovar na vrátenie musí byť:, a) nepoškodený, b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

4. Po splnení podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

1. Plynutie záručnej doby začína prevzatím zakúpeného tovaru kupujúcim.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Všetky reklamácie je možné si uplatniť v našej prevádzkarni Rybárske potreby ESOX, G.Bethlena 2E, City Box, Nové Zámky osobne alebo písomne, doručením písomnej reklamácie predávajúcemu na korešpondenčnú adresu predávajúceho, alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej reklamácie na e-mailovú adresu predávajúceho: esoxnz@gmail.com. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

5. Predávajúci na základe práv ktoré si uplatňuje spotrebiteľ určí spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7. V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

8.1. POSTUP REKLAMÁCIE:

8.1.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.1.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Odoslaním záväznej objednávky a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje kupujúci spoločnosti Rybárske potreby ESOX, Gabriel Kliský, G.Bethlena 2E, City Box, IČO: 40 622 045, DIČ: 1028463447 , IČ DPH: SK1028463447 zapísaný v živnostenskom registri č. ObU-NZ-OZP-2013/02955-2, č. živnost.registra 404-22070 súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom výrobkov predávajúcim prostredníctvom obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného predávajúcemu na korešpondenčnú adresu jeho sídla.

3. Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky kupujúcemu.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Kupujúci v zmysle §3 ods. 6 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je oprávnený obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát , Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov , Prievozská 32, p. p. 29 , 827 99 Bratislava 27.

3. Kupujúci v prípade ak nebude spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa bude domnievať, že boli porušené jeho práva sa môže kedykoľvek obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu má kupujúci podať subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Návrh musí obsahovať a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie predávajúceho, c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu

5. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Tento návrh je možné podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa:

G.Bethlena 2E, CITY BOX,
Nové Zámky
Telefón: 0903 218 750, predajňa: 0940 316 471
E-mail: esoxnz@gmail.com

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Staničná 9 949 01 Nitra tel.č. 037/7720216 fax. č. 037/7720024
e-mail: nr@soi.sk
Ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa § 102/2014 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V Nových Zámkoch, dňa 08.03.2017